Kontakt

 

Grosserer Ludvig Berlins og frk. Marie Poulsens Fond Adresse:

 

Grosserer Ludvig Berlins og frk. Marie Poulsens Fond
c/o øernes revision
Næstvedvej 2
4760 Vordingborg

Det skal oplyses,at øernes revision ikke kan besvare spørgsmål i relation til tildeling af støtte eller tidspunktet for eventuel udbetaling. For svar herom henvises der til denne hjemmesides punkt om Ansøgning om støtte.

 

Hent ansøgningsskema 2022 (pdf)