Kontakt

 

Grosserer Ludvig Berlins og frk. Marie Poulsens Fond Adresse:

 

Grosserer Ludvig Berlins og frk. Marie Poulsens Fond
c/o Forvaltningsinstituttet
Toldbodgade 33,3
1253 København K