Bestyrelse, administration og økonomi

 

Fondens bestyrelse består af:

– Fhv. Direktør for Folketinget Ole Stig Andersen (formand), som er søn af en nevø til frk. Marie Poulsen
– Direktør Erling Olsen, som er søn af den kontorchef i Bikuben, som varetog Marie
Poulsens økonomiske interesser.
– Lise Gry Beder, Ankechef i Ankestyrelsen.
– Afdelingschef, cand. jur. Hanne Stig Andersen (næstformand), der er formandens datter.

 

 

Fonden administreres af øernes revision.

 

To årlige møder – uddeling normalt kun om efteråret 

Bestyrelsen holder to årlige møder – et om foråret og et om efteråret (normalt i oktober måned). Ansøgninger bliver kun behandlet én gang om året – på efterårsmødet i oktober. Se under “Ansøgning om støtte” for yderligere information om ansøgningsprocedure.”