Ansøgning om støtte

 

Man ansøger om støtte ved at udfylde et ansøgningsskema og sende det til fondens adresse. Ansøgningsskemaet kan printes ud fra fondens hjemmeside.

 

Ansøgninger indsendes efter den 1. april og inden den 1. september.

Ansøgningerne vil herefter blive behandlet på fondens bestyrelsesmøde i oktober måned.  Ansøgninger, som indsendes efter den 1. september, vil normalt kunne forventes at blive behandlet året efter under forudsætning af, at der eftersendes de til den tid aktuelle økonomiske oplysninger, jfr. nedenfor.

Der kan forventes svar på ansøgninger senest 1. december det pågældende år. Der gives alene besked til de ansøgere, som bestyrelsen beslutter at støtte. Man kan ikke ved at rette henvendelse til fondens administrator få at vide, hvorvidt ens ansøgning er blevet imødekommet.

 

Alle felter i ansøgningsskemaet bedes udfyldt. Såfremt skemaet er mangelfuldt udfyldt, kan ansøgningen ikke forventes at blive taget i betragtning.

Såfremt der ikke er vedlagt seneste årsopgørelse og seneste løn- eller pensionsmeddelelse, vil ansøgningen ikke blive taget i betragtning.

“Sådan vedlægger du korrekte skatteoplysninger:

1) Log ind som borger på SKAT (skat.dk).
2) Tryk på “Se årsopgørelse” i den grå kasse til venstre i billedet.
3) Tryk på det lille PDF ikon i øverste højre hjørne – så kommer den korrekte årsopgørelse frem.
4) Print eller gem årsopgørelsen
5) Vedhæft årsopgørelsen når du sender ansøgningen – enten elektronisk eller fysisk”

Der kan kun ydes støtte til samme person to gange.

Det skal bemærkes, at der ikke ydes støtte til studieformål.

Ved fremsendelse af ansøgning om støtte skal der ikke medsendes frankeret svarkuvert.

(Bestyrelsen har fastsat disse meget stramme retningslinjer for at begrænse de administrative omkostninger mest muligt til gavn for opfyldelse af fondens formål).

 

Behandling af personlige oplysninger:

Når du indsender en ansøgning til fonden, så skal du samtidig give samtykke til, at bestyrelsen for fonden, fondens administrator og bank får adgang til de personlige oplysninger, som fremgår af din ansøgning. Din ansøgning bliver således læst af 1 eller flere af bestyrelsens medlemmer, ligesom oplysninger om dit navn, cpr.nr. og formålet med din ansøgning, vil fremgå af et excelark, som deles med bestyrelsens medlemmer og fondens administrator. Såfremt du modtager støtte, vil disse oplysninger blive brugt til selve udbetalingen. Senest 3 måneder efter afholdelse af det bestyrelsesmøde, hvor din ansøgning er blevet behandlet, vil din ansøgning blive makuleret.”

Hent ansøgningskema 2024 (Word)
Hent ansøgningskema 2024 (pdf)